ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
1219/11-12 ถนนเศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-425225  
มือถือ  081-8564124
ID Line: sksk_sakhon
Email: samutsakhon@otep.mail.go.th