ขอความร่วมมือทุกท่าน กรอกแบบข้อมูลตามแบบ ปจ.3 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสาคร

ขอความร่วมมือทุกท่าน กรอกแบบข้อมูลตามแบบ ปจ.3 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเกิดประโยชน์ ตามคิวอาร์โค้ดหรือลิงค์ด้านล่างนี้

และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้

แบบประเมิน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO93p47z7HyNKH0lpDhyImqm1SF2HHJGUA8_EaT6sjxGNNqQ/viewform