ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2562